Освітня програма школи на 2021-22 н. р.

Прокрутіть вниз Прокрутіть вниз

Місія КЗСОР Конотопської загальноосвітньої  санаторної  школи-інтернату І-ІІ ст. та засоби її реалізації

Конотопська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ст. є закладом  загальної освіти, заснованим на комунальній  власності, управління яким здійснює Сумська обласна рада через уповноважений  нею орган – управління  майном Сумської обласної ради. Заклад перебуває у функціональному підпорядкуванні  Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Вище зазначена установа є освітньо-лікувальним закладом для дітей з малими та неактивними формами туберкульозу, яка діє  згідно Положення про санаторні школи-інтернати. Відповідно до  розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11.04.2018 р. комунальному закладу Сумської обласної ради Конотопській загальноосвітній санаторній школі-інтернату I-II ступенів видано ліцензію на освітню діяльність.

У січні 2011році КЗСОР  Конотопську загальноосвітню санаторну школу-інтернат І-ІІ ступенів  визнано атестованим (рівень освітньої діяльності – «високий»)  та видано свідоцтво про атестацію державного зразка  за рівнем  впровадження  базової загальної середньої освіти (серія ОС № 005497).

Основна мета діяльності  КЗСОР Конотопської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  І-ІІ ст. – створення розвивального та  оздоровлювального  середовища для забезпечення якісної освіти, соціального захисту, виховання і всебічного розвитку дітей із малими та неактивними формами туберкульозу, які потребують комплексної реабілітації, соціальної адаптації і захисту, через інтеграцію зусиль усіх суб’єктів освітнього і лікувально-оздоровчого процесів, а також втілення в освітній процес суспільної моралі та духовності, інноваційного розвитку освіти.   

 Важливим засобом реалізації мети  закладу є відновлення, збереження та зміцнення здоров’я вихованців у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою, формування та розвиток життєвих компетентностей вихованців на основі впровадження інноваційних педагогічних технологійта проведення лікувально-оздоровчих заходів. Організація лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи в санаторній школі-інтернаті проводяться з урахуванням клінічних проявів захворювань та вікових особливостей вихованців.         Одним із важливих параметрів повноцінного та гармонійного зростання особистості є її здатність до творчої діяльності. Розвиток  творчого потенціалу здобувачів освіти покладається як на освітній  процес,  так і на  позакласну гурткову роботу. Залучення учнів до гурткової діяльності сприяє включенню кожного вихованця в значущу для нього діяльність, набуттю ним нового досвіду, формуванню життєво компетентної особистості, яка в подальшому успішно самореалізується в соціумі.

Візія закладу:  

заклад успішних  та здорових учнів, висококваліфікованих педагогів та відкритих до  співпраці  батьків здобувачів освіти.                

Місія  закладу:

 • Допомогти  кожній дитині стати здоровою і успішною. Знайти свій шлях в житті та змінювати світ на краще.
 • Забезпечити  якісну освіту та всебічний розвиток учнів у відповідності до індивідуальних та суспільних запитів.
 • Створити сучасний освітній простір, де дитина навчається й розвивається в умовах довіри, свободи та рівності.
 • Забезпечити умови для всебічного розвитку, виховання,  оздоровлення та соціалізації особистості, готової до життя  в конкурентному середовищі.
 • Створити дружній колектив учнів, педагогів та батьків здобувачів освіти, що діє на основі покликання, поваги та взаємодовіри.

Основні тенденції розвитку закладу:

 •  розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу;
 • розвиток дистанційного навчання;
 • організація  освітнього процесу на  засадах педагогіки  партнерства;
 •  створення безпечного середовища, запобігання булінгу;
 • дотримання принципів академічної доброчесності ;
 • забезпечення освітньої траєкторії  розвитку  кожного здобувача освіти;
 • покращення матеріально-технічної бази.

Принципи діяльності закладу

 • єдність навчання, виховання  та всебічного розвитку здобувачів освіти;
 •  взаємодія учнів, учителів, батьків;
 • академічна  доброчесність;
 • академічна свобода;
 •  розвиток  талантів і здібностей здобувачів освіти;
 •     рівність умов  для  повної реалізації кожним учнем його здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 •    гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;
 •  прозорість і публічність прийняття та  виконання управлінських рішень.

КЗСОР Конотопська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ст. здійснює освітній процес  відповідно до рівнів загальноосвітніх програм двох ступенів освіти:

І ступінь –  здобуття початкової освіти;

ІІ ступінь –  здобуття базової середньої освіти.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» освітній процес організований за такими циклами:

1) 1-2 класи – адаптаційно-ігровий;

2) 3-4 класи – основний;

3) 5-6 класи – адаптаційний;

4) 7-9 класи – базове предметне навчання;

 Створення освітньої програми закладу допоможе реалізації завдань, які стоять перед закладом.

Освітня програма КЗСОР Конотопської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів (1-9 класи) на 2021-22 н. р.