Річний план роботи самооцінювання

Прокрутіть вниз Прокрутіть вниз

КЗСОР Конотопська загальноосвітня санаторна школа І-ІІ ступенів здійснює свою діяльність згідно ліцензії, яка була видана розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації 11.04.2018 р. Проєктна потужність освітнього закладу – 350 здобувачів освіти. Заклад є навчально-лікувальним та забезпечує навчання, виховання та реабілітацію здоров΄я дітей з малими та неактивними формами туберкульозу. Тому він знаходиться на окраїні міста, де ні міський шум, ні загазованість не можуть зашкодити дітям проводити оздоровчі процедури до повного одужання. Освітній процес здійснювався згідно Освітньої програми, яка була схвалена на засіданні педагогічної ради №7 від 16.05.2020р.. Відповідно до Положення  про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом МОН України від 20.02.2002 №114, наказу МОН від 30.08.2017 р. №1234 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи « Розумники ( SmartKids), згідно висновку науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради МОН від 13.07.2017 (протокол №6) нашому закладу надано статус експериментального загальноосвітнього закладу всеукраїнського рівня за темою « Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (SmartKids). Структура закладу включає початкову школу (1-4 кл.) та основну (5-9кл.). Всього в закладі на кінець 2019-2020 навчального року навчалося 265 учнів ( 1-4 кл., 8 класів -127 учнів; 5-9кл.,10 класів- 138 учнів). Освітній процес здійснювався за денною формою навчання з цілодобовим утриманням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та іногородніх дітей. Зарахування вихованців до закладу здійснювалося за наказом директора на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, направлень та висновків ЛКК обласного, міських та районних тубдиспансерів. Континтегт здобувачів освіти не є постійним. Кожен рік він оновлюється, що пов’язано з термінами проходження протирецедивного та загальноукріплюючого лікування.         За 2019-2020 навчальний рік до закладу було зараховано 53 учні, відраховано 33 учні.

Мережа класів та виховних груп формується на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». За реформуванням загальної середньої освіти оновлено структуру і змінено зміст освітнього процесу. Дедалі нагальнішим стає питання забезпечення цілісного розвитку особистості на всіх рівнях освіти.   

Нова українська школа визначає побудову освіти на всіх її ланках з максимальним урахуванням індивідуальних особливостей (фізичних, психологічних, інтелектуальних) кожної дитини незалежно від її вікової групи.                                                                                                        Формула успішної Нової української школи містить такі ключові компоненти:

  • новий зміст освіти;
  • наскрізний зміст виховання;
  • педагогіка партнерства;
  • дитиноцентризм;
  • сучасне освітнє середовище.